معرفی استادیوم راگبی 1300 لبخند کشور استرالیا

استادیوم 1300 لبخند استرالیا

محل استادیوم: کشور استرالیا، کویئنزلند گنجایش: 26500 نفر سال ساخت: 1994 میلادی نام این استادیوم در ابتدا استادیوم دامپروران نام داشته است که بعدها به استادیوم 1300 لبخند تغییر نام یافت.